1- استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
2- خرابی در اثر استفاده از هرگونه باتری و لوازم جانبی تائید نشده از سوی شرکت
3- اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز
4- هرگونه ضربه خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
5- تغییر یا دستکاری شماره سریال (IMEI) در کارت گارانتی و یا در گوشی
6- نصب هرگونه نرم افزار و برنامه که مورد تائید شرکت نمی باشد.
7- مسولیت فراموشی مشخصات اپل آیدی Apple ID، از قبیل نام کاربری، رمز ورود، اطلاعات ساخت آن و یا سوالات امنیتی همگی بر عهده مشتری می باشد و شامل گارانتی نمی شود.
8- مسولیت فراموشی مشخصات آیکلود (find my iPhone)، از قبیل نام کاربری، رمز ورود، اطلاعات ساخت آن و یا سوالات امنیتی همگی بر عهده مشتری می باشد و شامل گارانتی نمی شود.

توجه:
1- استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمیباشد.
2- همراه داشتن فاکتور ممهور به مهر فروشگاه هنگام مراجعه به مرکز خدمات الزامی است.
3- عضویت در سایت پیکِ موبایل الزامی است.