امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۱۳۱۱۷۱ ۳۱۱۹۴۰۱۰۰۰ سید مسعود چهلستونی کاشان ۰۳۱۵۵۴۷۰۰۰۱  کاشان ، خ باباافضل,نبش چهارراه آیت اله کاشانی ، طبقه همکف ساختمان خداوردیان
- ۳۱۰۱۴۰۱۰۰۰  برند شاپ مخابرات منطقه اصفهان اصفهان ۰۳۱۳۳۳۸۱۰۰۲ م جمهوری جنب کلانتری
۷۲۱۳۱۱۴۹ ۳۱۳۰۴۰۱۰۰۰  مهدی کریمیان ریزی لنجان ۰۳۱۵۲۲۱۰۸۰۸ خ امام شمالی ۴ راه مسجد اعظم ابتدای خ بهشتی روبروی بانک سینا جنب پست بانک مرکزی
۷۲۱۳۱۰۹۲ ۳۱۱۳۴۰۱۰۰۰  س عید رستمی شهرضا ۰۳۱۵۳۲۳۳۰۴۴ شهرضا میدان شهدا ابتدای خیابان شهید بهشتی جنب مجتمع تجاری پردیس
۷۲۱۳۱۳۶۶ ۳۱۲۰۴۰۱۰۰۰ بانو مریم صدرائی گلپايگان ۰۳۱۵۷۴۲۹۴۵۲ گلپایگان خیابان سعدی - نبش کوچه ۶
۷۲۱۳۱۰۰۶ ۳۱۰۱۴۰۲۰۰۰  سید محمد حسن دیباجی اصفهان ۰۳۱۳۴۲۱۵۰۰۵  اصفهان ملک شهر خ مفتح نبش ک ۲۸
۷۲۱۳۱۲۰۱ ۳۱۰۱۴۰۳۰۰۰  احمدرضا شوشتری اصفهان ۰۳۱۳۵۵۶۰۷۹۴  اصفهان خ لاله شمالی ایستگاه سلمان روبروی تقاطع جنب رستوران شاد
۷۲۱۳۱۲۰۲ ۳۱۰۱۵۰۰۰۰۹ مریم خرازی اصفهانی اصفهان ۰۳۱۳۷۳۵۰۹۹۰ اصفهان رهنان خ شریف غربی جنب برج کبوتر