امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۲۹۱۱۶۱ ۳۳۰۱۴۰۲۰۰۰ عالیه دهقانی محمود آبادی کرمان ۰۳۴۲۲۲۹۱۰۴ کرمان خ شریعتی نبش ک۳۱
۷۲۲۹۱۰۳۹ ۳۳۰۹۴۰۱۰۰۰  سیدمحسن حسینی سرشت سیرجان ۰۳۴۴۲۲۳۲۲۶۳ خ خیام جنب سینما قدس پ ۲۶
۷۲۲۹۱۱۲۳ ۳۳۱۳۴۰۱۰۰۰ احمد رضائی انار ۰۳۴۳۴۳۸۱۵۰۰ خ طالقانی روبروی مخابرات
۷۲۲۹۱۰۸۷ ۳۳۱۱۴۰۱۰۰۰ علی اکبر ابراهیمی پاقلعه شهربابک ۰۳۴۳۴۱۱۰۳۰۰ بلوار کشاورز نرسیده به چهارراه ولیعصر(عج)
۷۲۲۹۱۱۲۸ ۳۳۰۷۴۰۱۰۰۰ علی هرندی رفسنجان ۰۳۴۳۴۲۵۸۴۷۴ م شهداء
۷۲۲۹۱۰۶۶ ۳۳۰۸۴۰۱۰۰۰ معصومه ملازاده زرند ۰۳۴۳۳۴۳۱۱۰۷ زرند خیابان امام جنب مخابرات جنب فرمانداری
۷۲۲۹۱۱۴۳ ۳۳۰۴۴۰۱۰۰۰ مريم اصغر پور بم ۰۳۴۴۴۲۱۵۸۰۶  بم خ شهید صدوقی حدفاصل بانک ملی مرکزی وملت پ ۹۶
۷۲۲۹۱۱۴۹ ۳۳۰۵۵۰۰۰۰۷ مطهره ملایی خاص جيرفت ۰۳۴۲۶۱۴۲۴ جیرفت خ آزادی جنب اداره مخابرات